Home

Geheimschrift

Reeds lang maakt de mens gebruik van geheimschrift om boodschappen over te brengen.  Waarom zouden ze dit doen?  

Op deze pagina krijg je een reeks manieren en het is de bedoeling dat jij deze ontcijfert.

Geheimschriftboekje  Groep 5 en 6  of tweede graad

Werkblad geheimschrift  Groep 7 en 8 of derde graad