Home

REDI 5de leerjaar Nederlands

Taalsignaal

A. Schrijven

 1. thema 1: werkwoorden
 2. thema 2: woorden uit dit thema oefenen
 3. thema 2: woorden aanvullen
 4. thema 2: grondwoorden aanpassen
 5. thema 2: i of ie (1)
 6. thema 2: i of ie (2)
 7. thema 2  : woordjes
 8. thema 2 : woorden aanvullen
 9. thema 3: woorden uit dit thema oefenen
 10. thema 3 : woorden (2)
 11. thema 3: woorden op -heid en -teit (1)
 12. thema 3 : woorden op heid of teit (2)
 13. thema 3: woorden op -isch (1)
 14. thema 3 : woorden op -isch (2)
 15. thema 4: meervoud dierennamen
 16. thema 4: meervouden
 17. thema 4: weglatingsteken
 18. thema 6: woorden uit dit thema oefenen
 19. thema 6: weglatingsteken
 20. thema 6: meervouden
 21. thema 6: ie-woorden oefenen
 22. thema 6: ei-woorden oefenen
 23. thema 7 : V.T. of T.T.
 24. thema 7 : werkwoorden t.t.
 25. thema 7: werkwoorden in tt of vt
 26. thema 9: werkwoorden in tt of vt
 27. thema 10: woorden op -ct
 28. thema 10: woorden met c of k
 29. thema 11: com-woorden
 30. thema 11: leenwoorden uit het Frans
 31. thema 12: woorden met c of s
 32. thema 12: woorden met een deelteken
 33. thema 12: werkwoorden in de tt
 34. thema 12: persoonsvorm in de tt
 35. thema 14: meervouden met deelteken
 36. thema 14: woorden met th-
 37. thema 14: leenwoorden uit het Engels
 38. thema 15: afkortingen

B. Taalbeschouwing

 

 1. thema 1: onderwerp en gezegde
 2. thema 1: onderwerp
 3. thema 1: uitdrukkingen
 4. thema 2: grondwoorden
 5. thema 11: naamwoordelijk gezegde
 6. thema 11: onderwerp
 7. thema 11: werkwoorden zoeken(1)
 8. thema 11: werkwoorden zoeken(2)
 9. thema 12: gezegde
 10. thema 12: zinnen
 11. thema 15: zelfstandige naamwoorden
 12. thema 16: onderwerp en gezegde
 13. thema 16: vrouwelijke woorden
 14. thema 17: naamw. en werkw. gezegde

Werkwoordvormen oefenen

C. Tegenwoordige tijd

 1. alleen de stam gemengde reeks
 2. tegenwoordige tijd , alleen de stam + t  gemengde reeks
 3. tegenwoordige tijd, eenvoudige zinnen met worden en vinden gemengde reeks
 4. gemengde reeks
 5. gemengde reeks
 6. gemengde reeks
 7. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 8. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 9. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 10. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 11. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 12. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 13. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 14. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 15. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 16. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 17. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 18. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 19. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 20. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 21. tegenwoordige tijd, gemengde reeks

D. Verleden tijd

 1. verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks
 2. verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks
 3. verleden tijdstam + te(n) gemengde reeks
 4. verleden tijdstam + de (n) gemengde reeks
 5. verleden tijd, gemengde reeks
 6. verleden tijd, gemengde reeks
 7. verleden tijd gemengde reeks
 8. verleden tijd, stam + te of de
 9. verleden tijd, stam + te of de
 10. verleden tijd, gemengde reeks
 11. verleden tijd gemengde reeks
 12. verleden tijd gemengde reeks
 13. verleden tijd gemengde reeks
 14. verleden tijd gemengde reeks
 15. verleden tijd gemengde reeks
 16. verleden tijd gemengde reeks
 17. verleden tijd gemengde reeks
 18. verleden tijd gemengde reeks
 19. verleden tijd gemengde reeks
 20. verleden tijd gemengde reeks
 21. verleden tijd gemengde reeks
 22. verleden tijd gemengde reeks
 23. verleden tijd gemengde reeks
 24. verleden tijd gemengde reeks
 25. verleden tijd gemengde reeks
 26. verleden tijd sterke ww reeks
 27. verleden tijd gemengde reeks
 28. verleden tijd gemengde reeks
 29. verleden tijd gemengde reeks
 30. verleden tijd gemengde reeks
 31. verleden tijd gemengde reeks

E. Voltooid deelwoord

 1. voltooid deelwoord, laatste letter
 2. voltooid deelwoord, laatste letter d
 3. voltooid deelwoord, met klankveranderen (sterke ww.)
 4. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 5. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 6. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 7. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 8. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 9. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 10. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 11. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 12. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 13. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 14. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 15. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 16. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 17. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 18. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 19. voltooid deelwoord,
 20. gemengde reeks

F. OVT, volt. deelw.

 1. OVT, volt. deelw. als bijv. nw. en hele ww.

G. ww alles door elkaar

 1. ww met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 2. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 3. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 4. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 5. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 6. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 7. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord + verleden tijd
 8. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 9. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord + verleden tijd
 10. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 11. ww: alles door elkaar
 12. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 13. ww: alles door elkaar
 14. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 15. ww alles door elkaar
 16. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 17. ww alles door elkaar
 18. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 19. ww alles door elkaar
 20. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 21. ww alles door elkaar reeks alles door elkaar
 22. ww alles door elkaar
 23. ww alles door elkaar
 24. ww alles door elkaar
 25. ww alles door elkaar
 26. ww alles door elkaar
 27. ww alles door elkaar
 28. ww alles door elkaar
 29. ww alles door elkaar
 30. ww alles door elkaar
 31. ww alles door elkaar
 32. ww alles door elkaar
 33. ww alles door elkaar
 34. ww alles door elkaar
 35. ww alles door elkaar
 36. ww alles door elkaar
 37. ww alles door elkaar
 38. ww alles door elkaar
 39. ww alles door elkaar
 40. ww alles doorelkaar
 41. ww alles doorelkaar

H. Diverse taaloefeningen

 1. onderwerp
 2. onderwerp
 3. onderwerp
 4. onderwerp
 5. onderwerp
 6. onderwerp en gezegde
 7. persoonsvorm aanduiden
 8. persoonsvorm aanduiden
 9. persoonsvorm aanduiden
 10. werkwoordelijk gezegde
 11. werkwoordelijk gezegde
 12. werkwoordelijk gezegde
 13. naamwoordelijk gezegde
 14. werkwoorden en onderwerp
 15. zelfstandige naamwoorden
 16. bijvoeglijke naamwoorden
 17. werkwoorden, onderwerp en gezegde
 18. zet de persoonvorm in de andere tijd
 19. voorwerpen 1
 20. voorwerpen 2
 21. bepalingen 1
 22. bepalingen 2
 23. bepalingen 3
 24. taalspelletjes
 25. Schrijfletter c => uitspraak k
 26. Het weglatingsteken
 27. meervoud 's of vaste s.

I. Schrijven: oefenen los van een methode.

 1. Het weglatingsteken.
 2. meervoud 's of vaste s.
 3. Schrijfletter c => uitspraak k
 4. Schrijfletter c => uitspraak k (2)
 5. é -ee
 6. ou -au
 7. ei -ij
 8. th
 9. het deelteken